Afrekening

Tot welke datum kan ik reageren op mijn afrekening?

Op een afrekening kun je reageren tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin de afrekening heeft plaatsgevonden. De klachttermijn begint te lopen vanaf de datum dat Buma/Stemra over dergelijk gebruik de afrekeningen aan haar rechthebbenden heeft verzonden, ook in gevallen waarin het gebruik van een werk niet is gesignaleerd en er feitelijk geen afrekening daarover aan de rechthebbende is geweest.

Wanneer kan ik mijn afrekeningen verwachten?

De planning voor de afrekeningen in 2023 kun je vinden in de kalender op MijnBumaStemra.

Tot welke datum kan ik commentaren indienen over mijn afrekening?

Ben je van mening bent dat je niet of niet voldoende afgerekend hebt gekregen? Dan kun je een commentaar indienen. Een onderbouwd commentaar waarbij alle verplichte gegevens zijn aangeleverd kun je indienen tot en met twee kalenderjaren terug. Mis je gebruik over een eerdere periode? Dan kun je daar geen commentaar meer over indienen.

De klachttermijn begint te lopen vanaf de datum dat Buma/Stemra de afrekeningen aan haar rechthebbenden heeft verzonden. Dit geldt ook voor gevallen waarin het gebruik van een werk niet is gesignaleerd en er feitelijk geen afrekening is geweest. Ga hiervoor naar de portal.

NB: Zorg er altijd voor dat je je werken altijd zo snel mogelijk aanmeldt. Anders kunnen wij je werk niet herkennen en niet voor gebruik daarvan afrekenen.

Waarom wordt de ene keer de geperste aantallen afgerekend en de andere keer de verkochte aantallen?

Een producent die kleine aantallen geluidsdragers uitbrengt (tot enkele duizenden stuks per maand), valt onder de regeling PIEB ( producties in eigen beheer). De producent betaalt een vergoeding aan Stemra voor alle geperste aantallen. Als een platenmaatschappij aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft die niet meer alle geperste aantallen met ons af te rekenen. De platenmaatschappij heeft dan een BIEM contract en betaalt in dat geval een vergoeding op basis van verkochte aantallen geluidsdragers.​

Wat betekent de term ‘uitvoeringsfactor’ op mijn afrekening? Is dit hetzelfde als het werkelijk aantal uitvoeringen of uitzendingen?

Nee. De uitvoeringsfactor is slechts een indicatie van het aantal uitvoeringen of uitzendingen. Binnen sommige categorieën keren we uit op basis van steekproeven. Dit vermenigvuldigen we met de uitvoeringsfactor ter compensatie van uitvoeringen die niet zijn gesignaleerd. Bij de meeste radio- en tv-categorieën vermelden we het juiste aantal uitzendingen.