Extern onderzoek brengt fouten in financiële verslaglegging aan het licht

28 augustus 2017

CEO Wim van Limpt van Buma/Stemra kondigt pakket maatregelen aan

Uit een eerder dit jaar door de in juni 2016 benoemde CEO Wim van Limpt aangekondigd extern onderzoek is onder andere gebleken dat het bestuur in het verleden onvoldoende is geïnformeerd over belangrijke financiële beslissingen en voorzieningen en reserveringen onjuist werden opgevoerd. Van Limpt treft nu maatregelen om deze fouten te herstellen.

In het proces van het verbeteren van de organisatie liep Van Limpt tegen een aantal vragen aan over de jaarrekening en financiële verslaglegging die intern niet konden worden beantwoord. In overleg met het bestuur is toen besloten een externe partij hier onderzoek naar te laten doen. Uit het onderzoek blijkt dat sprake is geweest van het niet volgen van de boekhoudkundige regels waardoor inzicht in de kostenstructuur werd belemmerd en, naar nu blijkt, voorzieningen en reserveringen onjuist werden opgevoerd.

Gisteren heeft Van Limpt het bestuur van Buma/Stemra geïnformeerd over de bevindingen van Advocatenkantoor NautaDutilh en het door hen ingeschakelde Accountantskantoor BDO, die het onderzoek uitvoerden. Vandaag zijn de medewerkers, de leden en het College van Toezicht op de hoogte gesteld. Van Limpt: “Ik betreur de uitkomsten van het onderzoek maar ben opgelucht dat vragen nu zijn beantwoord en maatregelen kunnen worden genomen om gemaakte fouten te herstellen. Na dit herstel staat niets ons meer in de weg om de organisatie te worden die wij moeten zijn en die men van ons mag verwachten.”

In het onderzoek is de financiële administratie geanalyseerd en is er gesproken met de betrokkenen. Het rapport bevat een aantal bevindingen en aanbevelingen die passen in het reeds vorig jaar door Van Limpt in gang gezette verbeteringsproces. Van Limpt: “Het betekent een extra aansporing om de ingezette herstructureringsplannen versneld door te voeren en van Buma/Stemra een marktgerichte, wendbare en transparante organisatie te maken. Daarnaast is er een begin gemaakt met een omvangrijk innovatietraject dat betrekking heeft op kwalitatief hoogstaande, transparante en geautomatiseerde verwerking van gegevens. De jaarrekening zal aan de hand van de bevindingen worden opgemaakt en binnenkort ter goedkeuring aan de leden worden aangeboden tijdens een extra ledenvergadering.”