De Toeslag Ernstig

De Toeslag Ernstig wordt toegekend aan muziekwerken die in enig kalenderjaar in een ernstige afrekencategorie zijn afgerekend. Dit zijn alle categorieën ASE, CE, CR, CS, en CS2 waarmee live uitvoeringen worden afgerekend. In het eerste kwartaal wordt de Toeslag Ernstige Rubrieken uitbetaald. Iedereen die in het voorgaande exploitatiejaar geld van Buma heeft ontvangen voor muziekuitvoeringen die in de Ernstige Rubrieken zijn afgerekend komt in aanmerking voor deze toeslag. Deze toeslag wordt betaald uit het Fonds voor Culturele en Sociale Doeleinden. Het betreft hier een procentuele uitkering waarvan uitsluitend een rekening-courant overzicht wordt toegestuurd. De afgelopen jaren bedroeg het percentage 120%.

N.b.  Het maakt dus niet uit of een werk is aangemeld met genre Verpozing of als Ernstig werk. Voor toekenning van de Toeslag Ernstig is de categorie waarin is afgerekend, bepalend.

Dit zijn de overige podia-afrekencategorieën.