College van Toezicht Auteursrechten publiceert advies aan Buma/Stemra

14 december 2017

Het College van Toezicht Auteursrechten heeft het advies aan Buma/Stemra inzake een aanvullend onderzoek gepubliceerd. Naar aanleiding van de resultaten van het BDO/NautaDutilh onderzoek eerder dit jaar, is Buma/Stemra met het college in gesprek over de scope van dit onderzoek.

Het oorspronkelijke onderzoek kende gezien de klokkenluidersregeling en aanleiding een beperkte en afgebakende opdrachtformulering. Wij begrijpen de behoefte van het College van toezicht om aanvullende informatie. Zoals eerder aangegeven verwelkomen en ondersteunen wij een aanvullend onderzoek dat bijdraagt aan meer transparantie, efficiency en betrouwbaarheid voor u als leden en aangeslotenen. Naar verwachting is het onderzoek aan het eind van het eerste kwartaal 2018 afgerond.

Naar aanleiding van (eerdere, maar niet altijd volledige) berichtgeving in de media hechten wij er waarde aan om u mee te nemen in dit proces. Het onderzoeksrapport wordt wanneer beschikbaar meteen gedeeld.