Buma/Stemra zet grote stap voorwaarts in nieuw governance model

29 oktober 2018

Op de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de herziening van de governance. De auteursrechtenorganisatie kent nu twee bestuurders en benoemde ook een tweede en derde onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht. Transparantie en onafhankelijkheid, ook een wens van de toezichthouder, worden daarmee versterkt. Daarnaast is op de vergadering de jaarrekening van 2017 vastgesteld. De jaarverslagen Buma en Stemra zijn op de website gepubliceerd.

De bestuurlijke vernieuwing binnen Buma/Stemra is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Daarnaast is dit in lijn met het governance model van collectieve beheersorganisaties in de meeste omringende landen. In het nieuwe model is gekozen voor een stevige auditcommissie en een sterke positie voor de Raad van Rechthebbenden. De Raad van Rechthebbenden adviseert het Bestuur en de Raad van Toezicht en vormt een afspiegeling van het collectief zodat ieders belangen behartigd worden.

Op de Algemene Ledenvergadering presenteerde Buma/Stemra een uitgebreide toezichtsagenda naar aanleiding van de bevindingen van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra van het College van Toezicht Auteursrechten, die eerder dit jaar gepubliceerd werden. Met de bestuurlijke vernieuwing zijn de eerste stappen in de uitvoering van de aanbevelingen nu gezet.

De Algemene Ledenvergadering sprak daarnaast zijn steun uit voor de benoeming van Cees van Steijn (CEO a.i.) en Siebe van Elsloo (CFO a.i.). Deze benoemingen worden op de eerstvolgende vergadering bekrachtigd Zij vervangen Wim van Limpt die tijdens deze vergadering officieel terug is getreden als bestuurder. Met de benoeming van Ruud Hopstaken en Jolanda Messerschmidt als onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht, bestaat de Raad van Toezicht van Buma/Stemra nu uit negen personen, waaronder vier auteurs en twee uitgevers.

Siebe van Elsloo, CFO a.i.: “Deze Algemene Ledenvergadering geeft een duidelijk signaal af, namelijk dat de leden en aangeslotenen van Buma/Stemra de weg om het vertrouwen te herstellen ondersteunen en verder vorm willen geven aan een rustige en toekomstbestendige organisatie waarbinnen continuïteit gewaarborgd is. Daarbij staan de belangen van de ruim 25.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers altijd voorop.”

Buma/Stemra keerde in 2017 in totaal ruim 177 miljoen euro uit aan auteurs en uitgevers. De cijfers van Buma/Stemra over 2017 laten op grote lijnen een positieve ontwikkeling zien. Op het gebied van online is nog altijd sprake van een groei: de incasso in die categorie steeg met ruim vier miljoen euro naar 18,9 miljoen euro in totaal. In de categorie livemuziek wordt de stijgende lijn eveneens doorgezet. Daar steeg de incasso met bijna een miljoen euro.