Buma/Stemra neemt aanbevelingen Onderzoeksrapport over

18 september 2018

Vandaag heeft Buma/Stemra het rapport van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) conform toezegging verstrekt aan haar leden en aangeslotenen en openbaar gemaakt op haar website. De publicatie van het rapport is getoetst op verenigbaarheid met de toepasselijke privacy regelgeving (waaronder de AVG). Buma/Stemra heeft in de afgelopen maanden volledige medewerking verleend aan het onderzoek van het CvTA en hecht waarde aan de conclusies een aanbevelingen ervan. Op de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober aanstaande worden het rapport en de aanbevelingen  met de leden en aangeslotenen besproken.

De Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra heeft het functioneren van Buma/Stemra onderzocht met als doel om nadere duidelijkheid te verschaffen over eerder onderzoek en berichtgeving in de media. Buma/Stemra is een organisatie in transitie. Het rapport van de Onderzoekscommissie geeft inzicht in de uitdagingen die Buma/Stemra als organisatie ervaart en doet aanbevelingen hoe de organisatie te verbeteren. Buma/Stemra neemt de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over en heeft met het CvTA afgestemd hoe deze te realiseren.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Josephine de Zwaan: “Het is winst dat definitief is vastgesteld dat er bij Buma/Stemra geen malversaties of fraude hebben plaatsgevonden en dat de uitkeringen aan de rechthebbenden niet in het geding zijn geweest. Wel worden er goede aanbevelingen gedaan om het toezicht op, en het bestuur van de organisatie en de processen te verbeteren, zoals het vergroten van het aantal onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht, het versterken van de onafhankelijkheid van de Auditcommissie en het aanstellen  van een tweede statutair bestuurder. Tevens wordt er een nieuw rooster van aftreden voor de RvT vastgesteld, dat voorziet in nieuwe benoemingen van auteurs en uitgevers in de RvT per 2020 en 2022. Wij zullen dit alles voortvarend ter hand nemen.”

De aanbevelingen en de conclusies van de Onderzoekscommissie hebben bestuurder Wim van Limpt de overtuiging gegeven dat – na de fase van verandering waar hij leiding aan heeft mogen geven – er nu een nieuwe fase aanbreekt waarbij,voor het verder uitvoeren van de aanbevelingen, de organisatie gediend is met een ander type leiderschap. Hij zal daarom zijn rol als bestuurder op  de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober neerleggen en in de periode tot 1 januari 2019 zijn taken overdragen. De Raad van Toezicht van Buma/Stemra respecteert dit besluit en spreekt haar erkenning uit voor de jarenlange inzet van Van Limpt, waarvan de laatste twee jaar als CEO, een periode waarin de organisatie is hervormd.

Van Limpt: “Ik heb de afgelopen 2,5 jaar leiding mogen geven aan het toekomstbestendig maken van Buma/Stemra. Omdat ik zie dat de aanbevelingen van het onderzoeksrapport in lijn liggen met de ingeslagen weg vind ik ook dat de energie zich daar op moet richten. Ander leiderschap kan daar aan bijdragen. Dat is in het belang van de organisatie, de medewerkers en de leden. Ik krijg de kans om, na de overdracht van mijn taken, mijn energie als extern adviseur te steken in de uitdaging van de digitale disruptieve transformatie van Buma/Stemra. Op die manier kan ik nog mijn bijdrage leveren aan een goede toekomst voor Buma/Stemra. Dat doe ik met veel plezier.”

De afronding van dit rapport maakt nu de weg vrij om eensgezind verder te werken aan de toekomst van Buma/Stemra. De komende periode zal Buma/Stemra – in overleg met haar stakeholders – verder invulling geven aan de inrichting van een toekomstbestendige organisatie waarin de belangen van de ruim 25.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers voorop staan.