Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten

30 juli 2019

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019.Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar. Hoewel er altijd onzekerheden bestaan over toekomstige resultaten, vooral die uit beleggingen, ligt de organisatie op koers om het budget te realiseren.

Bekijk de halfjaarcijfers en de volledige toelichting van het bestuur op deze website.