Buma/Stemra betuigt spijt aan Financieel Directeur

26 augustus 2019

Buma/Stemra Financieel Directeur Wieger Ketellapper is eind 2018 door een onafhankelijke onderzoekscommissie die was ingesteld door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) volledig vrijgepleit van eerdere beschuldigingen uit 2017. Naar aanleiding van deze conclusie hebben beide partijen in goed overleg een regeling getroffen.

In de zomer van 2017 werd Buma/Stemra Financieel Directeur Wieger Ketellapper publiekelijk in verband gebracht met fraude en malversaties. Toezichthouder CvTA besloot een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen. Deze onafhankelijke commissie concludeerde eind 2018 dat er geen enkele sprake is geweest van fraude of malversaties.

Beide partijen zijn in gezamenlijk overleg tot een regeling gekomen. Vanwege de grote zakelijke en persoonlijke impact van de onterechte beschuldigingen is besloten om naast de wettelijke transitievergoeding ook een schadevergoeding uit te keren.

“Als Buma/Stemra willen wij benadrukken dat de eerdere beeldvorming die ten aanzien van Wieger Ketellapper is ontstaan onterecht was en bovendien schadelijk. Dat betreuren wij ten zeerste.”, aldus Buma/Stemra CEO a.i. Cees van Steijn. “Wieger heeft zich vele jaren onvermoeid ingezet voor de organisatie. Daarvoor past waardering en respect. Niet in de laatste plaats voor zijn professionele opstelling in de afgelopen twee jaar die voor hem buitengewoon zwaar zijn geweest, maar waar hij zich nooit ten negatieve heeft uitgelaten.”

Wieger Ketellapper is blij met de royale spijtbetuiging van Buma/Stemra. “Ik ben door de onterechte beschuldigingen jarenlang zakelijk én persoonlijk door een diep dal gegaan”, zegt Ketellapper. “Maar ik ben heel blij dat ik met dit eerherstel eindelijk een punt achter de zaak kan zetten en ik wens Buma/Stemra alle goeds voor de toekomst.”

Met deze regeling zal Wieger Ketellapper per 1 januari 2020 de organisatie verlaten.