Voorbeeld inkomsten

De vergoeding voor het gebruik van muziek op radio en televisie wordt uitgekeerd per uitgezonden seconde. De waarde per seconde verschilt per jaar per jaar en per zender.

Radio en TV

Wanneer een door u zelf geschreven muziekwerk, met een speelduur van drie minuten, wordt uitgezonden op:

1 Radio 538, ontvangt u € 9,54: 180 seconden x € 0,053 p/s
2 Radio 3FM, ontvangt u € 8,64: 180 seconden x € 0,048 p/s
3 Q Music, ontvangt u € 7,74: 180 seconden x € 0,043 p/s
4 RTL 4, ontvangt u € 87,30: 180 seconden x € 0,485 p/s

De cijfers in het rekenvoorbeeld zijn gebaseerd op het uitvoeringsjaar 2020.

Live

Live-uitvoeringen (optreden; podia) worden afgerekend op basis van een percentage van de recette en/of de gagebedragen, met als minimumvergoeding een oppervlakteprijs.

Buma hanteert een uit te keren minimumvergoeding van € 22,- per optreden. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de setlijst en verdeeld onder de betrokken rechthebbenden.

Voorbeeld: u treedt op in een feesttent en u speelt repertoire dat u zelf geschreven hebt.
Recettebedrag € 15.000
Gagebedrag € 5.000
Oppervlakte 1200 m2

Voor dit optreden is € 15.000 x 7% = € 1.050,- (minus administratiekosten en SoCu-bijdrage) voor verdeling onder de betreffende rechthebbenden beschikbaar.

Fysiek (Stemra)

In het algemeen wordt afgerekend op basis van oplage (bij producties in eigen beheer) of op basis van het  aantal verkochte stuks (bij grote platenmaatschappijen).
Voorbeeld: uw nieuwe CD is uitgebracht (als productie in eigen beheer). De oplage is 1000 stuks. Alle stukken zijn door uzelf geschreven.
Er staan 13 nummers op, de CD kost in de winkel € 17
Het  label / de opdrachtgever betaalt (volgens tarief) – € 1,18 per exemplaar X 1000 = € 1180
De administratiekosten van Stemra bedragen  25%  =  € 295
Stemra keert netto uit € 1180 – € 295 =  € 885  Dat is per track € 68

Internet

Op de afdeling Digital zorgt men dat de deals met de grote partijen (Spotify, iTunes et cetera) zo gunstig mogelijk zijn en de rechthebbenden een zo hoog mogelijke vergoeding voor online muziekgebruik ontvangen. Ook sluit de afdeling continu deals met kleine partijen, zoals internetstations.

Buitenland

Wanneer uw muziek in het buitenland gebruikt wordt, verwerken wij dit ook. Daarvoor werken we samen met organisaties in landen over de hele wereld.