Rechtenbescherming

Om auteursrecht te verkrijgen hoeft u niets te doen, dit geldt automatisch als u een werk maakt. U hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren. In de praktijk kan het echter voorkomen dat anderen claimen de auteur van uw werk te zijn en het auteursrecht erop te bezitten. Door uw werk te laten registreren, kunnen misverstanden over het makerschap van een werk voorkomen worden. U kunt dit bijvoorbeeld doen bij een notaris. Een andere mogelijkheid is het indienen van een I-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int). Een MP3 uploaden is hier ook mogelijk.

Het registreren van uw werken bij Buma/Stemra is niet rechtsgeldig als bewijs van eigendom.

Economische bescherming

De Auteurswet biedt een vorm van economische bescherming voor de gehele ‘creatieve industrie’. Zonder wettelijke bescherming heeft het geen zin om origineel werk uit te geven, want iedereen zou vrij zijn om creaties te kopiëren of plagiaat te plegen. Dankzij de bescherming van de Auteurswet kunnen componisten, wetenschappers en ‘makers’ gerust hun originaliteit tonen en hier geld mee verdienen.

Exploitatierechten

De rechten om werken openbaar te maken en te verveelvoudigen worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel muziekauteurs kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze laten het aan een andere persoon of organisatie over om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen te regelen voor gebruik van hun werk. Denk aan muziekuitgevers die op basis van een uitgavecontract (een deel van) de exploitatierechten overnemen om het werk van de auteur te promoten. Ruim 28.000 componisten en tekstdichters hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

Persoonlijkheidsrechten

Naast exploitatierechten bestaan ook persoonlijkheidsrechten (of morele rechten). Persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Zo mag een auteur zich bijvoorbeeld verzetten tegen openbaarmaking van zijn werk onder een andere naam, tegen wijziging van het werk en tegen aantasting van zijn creatie die zijn eer, naam of waarde kunnen schaden. De persoonlijkheidsrechten blijven bij de maker van de werken en kunnen niet worden overgedragen aan Buma/Stemra.

Auteursrecht duurt niet eeuwig. Zeventig jaar na het overlijden van de auteur vervalt het recht. Om precies te zijn: zeventig jaar na de eerste januari volgend op het jaar van overlijden. Daarom is veel klassieke muziek inmiddels vrij van auteursrecht.