Oudedagsvoorziening Buma

Vanaf een bepaald jaarlijks Buma inkomen, komen leden in aanmerking voor de zogeheten ’Regeling Oudedagsvoorziening’. De nieuwe regeling voor de oudedagsvoorziening is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in werking getreden. Voor deze ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ is onze Algemene Ledenvergadering 2015 geraadpleegd.

Die leden die hiervoor in aanmerking komen zijn hierover uitvoerig bericht. De deadline voor het aanleveren van de documenten voor de oudedagsvoorziening van gebruiksjaar 2013 en 2014 is op 31 maart 2017. Overeenkomsten die na 31 maart 2017 worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Waarom een nieuwe regeling voor de oudedagsvoorziening?

Stichting Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars, AENA, voerde tot 2013 een pensioenregeling uit voor componisten, tekstschrijvers en kunstenaars. Deelname was wettelijk verplicht. Vanaf 2013 is dat niet meer het geval. AENA heeft namelijk besloten zich op te heffen. Componisten en tekstschrijvers konden daardoor geen pensioen meer opbouwen bij AENA.

Wat houdt de regeling in?

  • Zodra u in aanmerking komt voor de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt u van ons de daarvoor benodigde documenten. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • Op basis van de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt u, wanneer u voldoet aan de deelnamevoorwaarden, een percentage van uw Buma jaarinkomen als inleg voor uw oudedagsvoorziening.
  • Jaarlijks wordt, op basis van uw Buma jaarinkomen en de jaarlijks vast te stellen minimale inleggrondslag (=grens), beoordeeld of u in aanmerking komt voor de regeling. Het percentage van uw inleggrondslag wordt jaarlijks vastgesteld door het Buma bestuur. De inleggrondslag wordt ieder jaar geïndexeerd.

Als u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, is ook het volgende nog van belang:

  • Het geld van deze regeling is bedoeld om zelf een eigen oudedagsvoorziening te financieren. Dit ter aanvulling op uw bestaande oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld uw AOW. U dient de Buma bijdrage voor dat doel te gebruiken. Daarbij dient u voor deze regeling uw eventuele beschikbare fiscale ruimte zoveel mogelijk te benutten. Uw fiscale ruimte dient u zelf te (laten) berekenen. U zou hiervoor een fiscalist of accountant kunnen raadplegen.
  • U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de wijze waarop u de door Buma voor u beschikbare inleg, bestemd voor uw oudedagsvoorziening, gebruikt.
  • Voorwaarde voor deelname is het aangaan van een overeenkomst.

Downloads:

Aanvullende informatie ‘regeling oudedagsvoorziening’
Reglement ‘regeling oudedagsvoorziening’