Oudedagsvoorziening Buma

Vanaf een bepaald jaarlijks Buma inkomen, komen leden in aanmerking voor de zogeheten ’Regeling Oudedagsvoorziening’. Met deze regeling ontvangen leden die aan de voorwaarden voldoen van Buma een geldbedrag dat bestemd is voor een zelf te kiezen oudedagsvoorziening. Deze  regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in werking getreden. Hiervoor is onze Algemene Ledenvergadering 2015 geraadpleegd. 

Die leden die hiervoor in aanmerking komen worden hierover uitvoerig bericht.

Waarom een regeling voor de oudedagsvoorziening? 

Stichting Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars, AENA, voerde tot 2013 een pensioenregeling uit voor componisten, tekstschrijvers en kunstenaars. Deelname was wettelijk verplicht. Vanaf 2013 is dat niet meer het geval. AENA heeft namelijk besloten zich op te heffen. Componisten en tekstschrijvers konden daardoor geen pensioen meer opbouwen bij AENA. 

Wat houdt de regeling voor de leden van Buma in? 

  • Zodra u in aanmerking komt voor de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt u van ons de daarvoor benodigde documenten. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 
  • Op basis van de ‘Regeling Oudedagsvoorziening’ ontvangt u, wanneer u voldoet aan de deelnamevoorwaarden, een percentage van uw Buma jaarinkomen als inleg voor uw oudedagsvoorziening. 
  • Jaarlijks wordt, op basis van uw Buma jaarinkomen en de jaarlijks vast te stellen minimale inleggrondslag (=grens), beoordeeld of u in aanmerking komt voor de regeling. Het percentage van uw inleggrondslag wordt jaarlijks vastgesteld door het Buma bestuur. De inleggrondslag wordt ieder jaar geïndexeerd. 

Als u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, is ook het volgende nog van belang: 

  • Het geld van deze regeling is bedoeld om zelf een eigen oudedagsvoorziening te financieren. Dit ter aanvulling op uw bestaande oudedagsvoorziening, bijvoorbeeld uw AOW. U zou een fiscalist of accountant kunnen raadplegen om uw beschikbare fiscale ruimte zoveel mogelijk te benutten. 
  • U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de wijze waarop u het door Buma voor u beschikbare geldbedrag voor uw oudedagsvoorziening, gebruikt. 
  • Voorwaarde voor deelname is het aangaan van een overeenkomst. 

Downloads: 

Reglement Oudedagsvoorziening 2016

Reglement Oudedagsvoorziening 2017