Ledenraad om de tafel met beroepsverenigingen

De Ledenraad vergadert regelmatig over allerlei onderwerpen die spelen rond Buma/Stemra. Input van de leden is daarbij van groot belang. Om de connectie met de achterban te onderhouden, probeert de Ledenraad daarom constant in gesprek te blijven met alle partijen die binnen Buma/Stemra zijn vertegenwoordigd.

Mede naar aanleiding van de ALV in 2015 nam de Ledenraad het initiatief tot regelmatige gesprekken met de voorzitters van de beroepsverenigingen. Het doel is het bespreken van onderwerpen die specifiek binnen de bepaalde beroepsgroep spelen. Hoe staat het met de ontwikkelingen, nationaal en internationaal? Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen? Hoe loopt bij de beroepsgroep de samenwerking met Buma/Stemra? Waar zitten knelpunten en waar en hoe kan de Ledenraad iets betekenen voor deze specifieke beroepsgroep?

Deze beroepsverenigingen hebben allemaal hun eigen vertegenwoordiging in de Ledenraad. Maar het blijkt goed om zo’n informeel gesprek te voeren waarbij de beroepsgroepen om beurten even alle aandacht krijgen. Inmiddels heeft de ledenraad gesproken met VCTN voorzitter Erwin Angad Gaur, BCMM voorzitter Johan van der Voet, Popauteurs.nl voorzitter Tom Peters, en de directeur van Nieuw Geneco, Esther Gottschalk.

Mede dankzij input vanuit deze gesprekken, wordt er momenteel gewerkt aan verbeteringen aan de portal en duidelijker communicatie hierover naar de leden.