Betalingen uit het buitenland

Wat gebeurt er als jouw liedje een hit wordt in het buitenland? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste bedragen uit het buitenland bij jou terecht komen? En hoe werkt dit op het moment dat er (sub)uitgevers bij komen kijken? We leggen het je uit aan de hand van een tijdlijn en geven daarop een aantal belangrijke toelichtingen.

Stap 1 Een componist en een tekstschrijver maken samen een nieuw liedje.
Stap 2 De componist en tekstschrijver worden lid van Buma/Stemra en leveren alle benodigde informatie inclusief een soundfile aan.

Aanmelden van werken

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, maar het is belangrijk om jouw werken tijdig en correct aan te melden. Op deze manier weten wij welke liedjes wij vertegenwoordigen en hoe het geld dat we op deze liedjes ontvangen, moeten verdelen.

Buma/Stemra werkt samen met ICE. ICE heeft als doel het realiseren en beheren van een internationale copyrightdatabase voor meerdere auteursrechtenorganisaties. Naast Buma/Stemra heeft ICE onder meer ook SABAM (België), KODA (Denemarken), TEOSTO (Finland) en TONO (Noorwegen) en GEMA (Duitsland) als klant. ICE stelt de copyrightverdeling van een liedje vast. Zij doen dat onder andere op basis van de beschikbare aanmeldingen en in overeenstemming met onze repartitiereglementen waarin is vastgelegd wie waar recht op heeft en hoe de voor verdeling beschikbare bedragen op een liedje moeten worden verdeeld.

Stap 3 De componist en tekstschrijver besluiten het liedje onder te brengen bij een uitgever. De uitgever ontvangt hierdoor ook een aandeel in de opbrengsten van het liedje en dat betekent dat de verdeling van de rechten van het liedje moet worden aangepast. Bij voorkeur geven ze gezamenlijk bij Buma/Stemra aan wie in de verdeling van het liedje horen te staan. Buma/Stemra stelt dan de verdeling vast volgens de verdeelsleutels van het repartitieregelement.

Zusterorganisaties

Bijna ieder land heeft een eigen auteursrechtenorganisatie. Deze organisaties hebben meestal onderlinge afspraken over het vertegenwoordigen van elkaars repertoire en over het verdelen van de geïncasseerde vergoedingen voor het gebruik van elkaars repertoire. Die afspraken zijn vastgelegd in ‘wederkerigheidsovereenkomsten’. Een organisatie zorgt er dan voor dat zij in het land waarin zij zijn gevestigd, vergoedingen voor het gebruik van muziek incasseren. Dus ook voor repertoire van een zusterorganisatie. Vervolgens betalen zij de bedragen uit aan die verschillende zusterorganisaties.

Zusterorganisaties handelen op basis van lokale wet- en regelgeving (statuten en reglementen). De juridische situatie, en daarmee het exploitatiebeleid, verschilt per land. Buma/Stemra kan het repartitie- en incassobeleid van haar zusters niet beïnvloeden.

Lees hier met welke zusterorganisaties Buma/Stemra een wederkerigheidscontract heeft.

Stap 4 Het liedje wordt in Duitsland gedraaid op de radio. De Duitse auteursrechtenorganisatie. GEMA incasseert daar namens Buma/Stemra de vergoedingen voor het gebruik. GEMA verdeelt het geïncasseerde bedrag aan de hand van haar eigen repartitiereglement. Als er een bedrag voor Buma/Stemra rechthebbenden beschikbaar is keert GEMA dit bedrag uit aan Buma/Stemra.
Stap 4a Is de uitgever van de componist en tekstschrijver bij GEMA aangesloten, dan keert GEMA het aandeel van de uitgever rechtstreeks aan de uitgever uit. Het aandeel voor de componist en tekstschrijver wordt aan Buma/Stemra uitgekeerd.

Uitgavecontract en subuitgave

In een uitgavecontract kunnen afspraken gemaakt worden over subuitgave in het buitenland om voor een grotere verspreiding van de muziek te zorgen. Er wordt dan een lokale uitgever ingeschakeld die veelal rechtstreeks is aangesloten bij een zusterorganisatie van Buma/Stemra.

Stap 4b Heeft de Nederlandse uitgever een overeenkomst gesloten met een sub-uitgever in Duitsland? Dan wordt het uitgeversaandeel door GEMA uitgekeerd aan de sub-uitgever. De sub-uitgever rekent vervolgens zélf af met de Nederlandse uitgever. Het aandeel van de componist en tekstschrijver wordt uitgekeerd aan Buma/Stemra.
Stap 5 Wij betalen dit bedrag door aan de tekstschrijver, de componist en aan de uitgever. Wij passen op dit bedrag de bij ons bekende verdeling toe voor gebruik in Duitsland. Als GEMA een afwijkende verdeling heeft toegepast zorgt Buma/Stemra voor een herverdeling zodat alle bij Buma/Stemra aangesloten rechthebbenden hun deel in dat werk ontvangen.

Hoe weten GEMA of een andere organisatie wat de verdeling van een liedje is?

GEMA werkt, net als Buma/Stemra, samen met ICE. GEMA kan voor de verdeling de ICE database raadplegen. Andere zusterorganisaties hebben een eigen database waarin ze verdelingen van werken vastleggen en ze kunnen daarnaast de internationale database CIS-NET raadplegen.

In CIS-NET nemen zusterorganisaties de copyrightverdeling van hun werken op. Daarnaast hebben zusterorganisaties de mogelijkheid om elkaar te informeren over een copyrightverdeling van een werk door middel van een ‘fiche international’. Tegenwoordig wordt de fiche voornamelijk gebruikt in geval van commentaren, naclaims en dubbelclaims.

Welke kosten kunnen er worden ingehouden door een zusterorganisatie?

  • Sociaal-cultureel fonds
    Op basis van internationale afspraken is het mogelijk dat een zusterorganisatie van de voor uitkering beschikbare gelden een inhouding doet voor Sociaal Culturele doeleinden.
  • Bronbelasting
    Sommige zusterorganisaties houden de bronbelasting in op de gelden die zij naar het buitenland overmaken.
  • Administratiekosten
    Dit betreft de kosten die een zusterorganisatie maakt voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Het gaat daarbij dan om de kosten voor het personeel, de huisvesting, IT-infrastructuur maar ook de betalingen aan leveranciers voor allerlei diensten. Het percentage kan per zuster verschillen.


Welke kosten worden er ingehouden door Buma/Stemra?
Buma/Stemra houdt 5% administratiekosten in op bedragen die zij ontvangt van haar zusterorganisaties.