Alle gelden uitgekeerd door afschaffing van de uitkeringsgrens

9 februari 2015

Tot voor kort gold voor componisten en tekstdichters per distributie een uitkeringsgrens van €13,-. Met ingang van 1 januari 2015 heeft er echter een wijziging plaats gevonden waardoor deze uitkeringsgrens – ook wel financiële bagatel genoemd – wordt afgeschaft.

Wat betekent dat voor u als componist/tekstschrijver?
In de nieuwe situatie wordt het totale bedrag voor al uw werken per distributie op uw rekening courant bijgeschreven. Op het moment dat u meer dan €15,- op uw rekening courant heeft staan, wordt het bedrag overgemaakt naar uw bankrekening. Eind december wordt het jaar afgesloten en maken wij het saldo van de rekening courant over, ook als deze onder €15,- ligt. Het saldo wordt verrekend met de eventuele basisuitkering en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Alle uitgekeerde werken zijn na een distributie terug te vinden op de portal onder het tabblad ‘Afrekeningen’. Indien de uitkering per distributie hoger is dan €15,-, ontvangt u bovendien een afrekenspecificatie (borderel) in PDF-formaat op de portal. Deze staat voor u klaar onder het tabblad ‘Mijn documenten’. In plaats van een borderel in PDF is het ook mogelijk voortaan een afrekenspecificatie als een Excelbestand te ontvangen. Door hier te klikken kunt u uw voorkeur aangeven voor een afrekenspecificatie als een Excelbestand in plaats van een PDF. Tot slot is het belangrijk dat u controleert of uw rekeningnummer dat bij ons bekend is nog klopt.

Wat betekent het voor u als uitgever?
Ook voor u als uitgever geldt dat het totale bedrag voor al uw werken waarop geld is uitgekeerd per distributie op uw rekening courant wordt bijgeschreven. Op het moment dat u meer dan €15,- op uw rekening courant heeft staan, wordt het bedrag overgemaakt naar uw bankrekening. Eind december wordt het jaar afgesloten en maken wij het saldo van de rekening courant over, ook als deze onder €15,- ligt. Het saldo wordt verrekend met de eventuele basisuitkering en de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Alle uitgekeerde werken zijn na een distributie terug te vinden op de portal onder het tabblad ‘Afrekeningen’. Indien de uitkering per distributie hoger is dan €15,-, ontvangt u bovendien een afrekenspecificatie (borderel) in PDF-formaat op de portal. Deze zal dan voor u klaarstaan onder het tabblad ‘Mijn documenten’. In plaats van een borderel in PDF is het ook mogelijk voortaan een afrekenspecificatie als een Excelbestand te ontvangen. Door hier te klikken kunt u uw voorkeur aangeven voor een afrekenspecificatie als een Excelbestand in plaats van een PDF. Tot slot is het belangrijk dat u controleert of uw rekeningnummer dat bij ons bekend is nog klopt.