Hoe wordt ernstige muziek afgerekend?

Buma rekent alle muziekstukken op gelijke wijze af. Ieder muziekwerk krijgt een aantal werkpunten op basis van de door de auteur aangemelde tijdsduur.

  • Iedere keer dat een muziekwerk op het podium is uitgevoerd, wordt dit afgerekend op basis van het aantal werkpunten maal de puntwaarde. Er zijn verschillende podia-afrekencategorieën.
  • Radio- en TV uitzendingen worden afgerekend op het daadwerkelijk uitgezonden aantal seconden maal de secondenwaarde. Er zijn verschillende RTV-afrekencategorieën.

Puntwaarde: het totaal in de categorie voor afrekening beschikbare bedrag gedeeld door het totaal aan af te rekenen werkpunten (bij categorie AS is dit 1 op 1, d.w.z. incasso per evenement: af te rekenen werkpunten),

Secondenwaarde: het totaal in de categorie  voor afrekening beschikbare bedrag gedeeld door het totaal aantal af te rekenen seconden.

Dit zijn de podia-afrekencategorieën voor uitvoeringen van ernstige muziek.