Aanvraag uit Investeringsfonds Muziek 12 oktober vanaf 12.00 uur

5 oktober 2020

Vandaag om 12.00 uur stond, zoals gepland, de button online waarmee je een aanvraag kon doen voor een werkbijdrage uit het Investeringsfonds Muziek.

Ondanks dat we alles uitgebreid getest en voorbereid hebben, ging het toch mis. Iedereen die een aanvraag wilde indienen kreeg een foutmelding, en daarmee eindigde het aanmeldproces.

Heel vervelend, en we bieden hiervoor dan ook onze verontschuldigingen aan. We weten dat veel mensen hun aanvraag hadden voorbereid en om 12.00 uur klaar zaten. Zij vragen zich nu af of anderen wel een aanvraag hebben kunnen indienen, gezien het beperkte aantal kavels. Ook dachten sommigen dat dit kwam doordat er te weinig servercapaciteit was. Dit was niet het geval: er werd verwezen naar een script dat nog op de testserver stond. Daardoor heeft niemand een aanvraag kunnen indienen.

Het moment waarop je een aanvraag kan indienen is nu verschoven naar maandag 12 oktober om 12.00 uur. Ook de andere termijnen schuiven op: je kan je aanvraag tot 9 november 12.00 uur indienen. Je hoort dan uiterlijk 4 weken daarna, dus 7 december, of je aanvraag gehonoreerd wordt. De datum waarop je over je project moet rapporteren blijft wel staan, dat is vóór 1 juli 2021. Dat heeft te maken met het moment waarop wij verslag moeten uitbrengen aan het Ministerie van OCW.

Aanstaande donderdag 8 oktober organiseren we om 20.00 uur via Facebook en YouTube een extra webinar waarin we vragen beantwoorden over het Investeringsfonds Muziek en de nieuwe termijnen.

Nogmaals: dit had niet moeten gebeuren.

We wensen je veel succes met het aanvragen van een werkbijdrage.

Is de servercapaciteit toereikend?
Ja. Er was nu geen probleem met de server, en de server moet de honderden aanvragen die wij verwachten allemaal kunnen behandelen.

Is het wel logisch om aanvragen toe te kennen op volgorde van binnenkomst?
Bij veel andere fondsen vindt een inhoudelijke beoordeling van projecten plaats. Dat is duur: daar moeten commissies voor komen en die fondsen hebben dan ook talrijke bezwaar- en beroepsprocedures. Dat gaat allemaal ten koste van het uit te keren bedrag. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen dat niet zo te doen, maar op volgorde van binnenkomst.

Schuiven alle termijnen nu op?
Alle termijnen behalve de termijn waarop je moet rapporteren. Je kan je aanvraag van 12 oktober 12.00 uur tot 9 november 12.00 uur indienen. Je hoort dan uiterlijk 4 weken daarna, dus 7 december.

Ik heb een screenshot gezien van iemand die succesvol een aanvraag heeft ingediend. Kan dat?
Ja dat kan. Er zijn mensen die in de testomgeving een aanvraag hebben ingediend. Deze aanvragen worden echter nu niet in behandeling genomen.