portal
BEL 023 - 799 7999
zoeken

Bij Buma/Stemra zijn ongeveer 21.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen de exploitatie van hun muziekauteursrecht aan Buma/Stemra overdragen. Wij controleren vervolgens waar en wanneer hun muziek wordt gebruikt. Op basis van die controle zorgen we dat de muziekauteurs de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Deze vergoedingen worden op zeer veel verschillende plekken geïncasseerd. Of het nu gaat om…

Van belangenbehartiging tot promotie

Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs. Die taak zien we veel breder dan het incasseren en verdelen van vergoedingen. Zo helpen we onder meer samen met andere organisaties aan de handhaving van het auteursrecht. Daarnaast reserveert Buma een bedrag voor financiële steun aan onze leden en voor promotie van het Nederlandse muziekproduct. Voorlichting over muziekauteursrecht…

Bestrijding van piraterij en illegaal kopiëren

Het auteursrecht werkt alleen als mensen die de auteurswet overtreden, worden opgespoord en vervolgd. Om die reden werd in april 1998 Stichting BREIN opgericht. Stichting Brein formaliseert de samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden die al tientallen jaren bestaat op het gebied van piraterijbestrijding voor audio, film, video en interactieve software. Stichting BREIN bestrijdt intellectueel…

Culturele en sociale steun

Buma/Stemra geeft sociale en culturele steun aan muziekauteurs. Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een lening af of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt. Het…

Inspanningsverplichting Buma/Stemra inzake exploitatie en handhaving van auteursrechten

De beleidsvrijheid van Buma [Stemra] bij de uitoefening van de exploitatie van de auteursrechten is onder andere gerelateerd aan de kosten van exploitatie en handhaving, [Stemra: waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen de kosten van exploitatie en handhaving van de auteursrechten van alle aangeslotenen enerzijds en het met de aangeslotenen overeengekomen inhoudingspercentage anderzijds]. Buma/Stemra…

Racoon

Wij zijn blij met Buma omdat zij ervoor zorgen dat het geld waar wij recht op hebben onze kant op komt, zonder dat wij zelf de administratie hoeven bij te houden.
uit: Buma 100 – Racoon

Racoon
close