portal
BEL 023 - 799 7999
zoeken

Welke vergoeding ontvang ik voor het gebruik van mijn muziek?


BUMA

Radio en TV wordt afgerekend per uitgezonden seconde. De waarde per seconde verschilt per zender.
Voorbeeld: De nieuwe hit (die u zelf heeft geschreven), duurt 4 minuten en is 1x  uitgezonden op:

Nederland 3 (TV)  = berekening 240 sec x 0,3119 secondewaarde  =  € 75
Radio 538  = berekening 240 sec x 0,1688 secondewaarde  =  € 41

De secondewaarden kunnen per jaar verschillen. De cijfers in het rekenvoorbeeld zijn gebaseerd op uitvoeringsjaar 2010.

Live-uitvoeringen (optreden; podia) wordt afgerekend op basis van het aantal uitvoeringen
Voorbeeld : De band waarin u speelt (alle liedjes heeft u zelf geschreven) treedt 30x  per jaar op (Buma), in kleine zalen en cafés.
Per optreden is circa 22 euro netto voor verdeling beschikbaar: 30 optredens á € 22 (per setlist) = € 660


STEMRA

In het algemeen wordt afgerekend op basis van oplage (bij produkties in eigen beheer) of op basis van het  aantal verkochte stuks (bij grote platenmaatschappijen).
Voorbeeld: uw nieuwe CD is uitgebracht (als produktie in eigen beheer). De oplage is 1000 stuks. Alle stukken zijn door uzelf geschreven.
Er staan 13 tracks op, de CD kost in de winkel € 17
Het  label / de opdrachtgever betaalt (volgens tarief) – € 1,18 per exemplaar X 1000 = € 1180
De administratiekosten van Stemra bedragen  25%  =  € 295
Stemra keert netto uit € 1180 – € 295 =  € 885  Dat is per track € 68


INTERNET

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Ringtones, Tracks on Demand/Sound Carriers on Demand (Downloads), Streamings, Webcasts/Ipod-casts en E-cards. Het gebruik van downloads, ringtones etc. is gesplitst per provider, ofwel de gebruiker van de muziek. De uitkering per muziekwerk wordt bepaald door het netto beschikbare bedrag per download te vermenigvuldigen met het aantal downloads per muziekstuk.

Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Kortingen

Sinds jaar en dag verleent Buma in specifieke gevallen kortingen aan muziekgebruikers. Deze kortingen maken deel uit van de tariefvorming, –onderhandelingen en marktbewerking. Kortingen hebben een positief effect op de gehele markt. Ook binnen de markt voor live-optredens bestaan kortingsregelingen. Een voorbeeld daarvan is de regeling volumekorting. Op grond van deze regeling kunnen partijen met…

Mega Live Acts (MLA)

Onder bepaalde voorwaarden komen (licentie inkomsten van) concerten in aanmerking voor versnelde verwerking en uitkering. Een dergelijk concert wordt dan een ‘Mega Live Act’ (MLA) genoemd. Hiervoor gelden de volgende cumulatieve voorwaarden: De recette van het concert bedraagt ten minste € 102.000; Ten minste 60% van het totaal aantal tijdens de hoofd act uit te voeren…

Racoon

Wij zijn blij met Buma omdat zij ervoor zorgen dat het geld waar wij recht op hebben onze kant op komt, zonder dat wij zelf de administratie hoeven bij te houden.
uit: Buma 100 – Racoon

Racoon
close