Heeft u vragen?

Bel met de ledenservice 023 – 799 7889

Wordt uw muziek op de radio gedraaid? Vindt u uw creatie terug op verzamel-cd’s? Als u uw rechten vastlegt bij Buma/Stemra, weet u zeker dat u een vergoeding krijgt als anderen uw muziek gebruiken. Via de gebruiksvrien-
delijke portal krijgt u toegang tot exclusieve informatie over creaties, uw rechten en de diensten van Buma/Stemra. En kunt u gemakkelijk online actuele overzichten van uw verdiensten bekijken en beheren.

Hoe bescherm ik mijn muziekwerken?

In Nederland is de auteurswet van kracht. Daarin staat dat de maker van een werk op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst  automatisch bescherming geniet. Zie ook Wat is auteursrecht? of www.auteursrecht.nl.

Join B/S

Delen

Racoon
Wij zijn blij met Buma omdat zij ervoor zorgen dat het geld waar wij recht op hebben onze kant op komt, zonder dat wij zelf de administratie hoeven bij te houden. uit: Buma 100 – Racoon Racoon
close