Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016

27 november 2015

Directievoorzitter Hein van der Ree verlaat Buma/Stemra per 1 februari 2016. Aanleiding voor het vertrek van Van der Ree is een verschil van inzicht over de consequenties van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die via de Wet Toezicht op Buma/Stemra van toepassing is verklaard.

Het bestuur stelt zich op het standpunt dat inzake de WNT de lijn van de wetgever gevolgd dient te worden. Deze keuze leidde tot een dialoog tussen bestuur en directie over de bestaande afspraken, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Buma/Stemra heeft, toen overeenstemming met Van der Ree niet mogelijk bleek, moeten constateren dat aldus sprake was van een wezenlijk verschil van inzicht en dat daarmee een in haar visie niet goed werkbare situatie was ontstaan. Zij heeft daarom het initiatief tot beëindiging van het dienstverband genomen.

Buma/Stemra betaalt aan Van der Ree een beëindigingsvergoeding van €484.861,-, gebaseerd op 15 maandsalarissen. De arbeidsovereenkomst waarin dit is overeengekomen met Van der Ree is tot stand gekomen voor de WNT werd ingevoerd en Buma/Stemra respecteert en honoreert de daarin vastgelegde afspraken.

De kosten voor deze beëindigingsvergoeding vallen binnen de kosten van Buma/Stemra die voldoen aan de voorwaarden van de Wet Toezicht. Het bedrag zal binnen de organisatiekosten van 2015 worden opgenomen. Wel is het zo dat de opvolger van Van der Ree minder zal gaan verdienen, omdat hij of zij onder de Wet Normering Topinkomens zal komen te vallen en daarmee maximaal een ministersalaris zal verdienen.

Van der Ree werkt sinds 2010 bij Buma/Stemra. Het bestuur onderstreept – als in eerdere communicatie – dat zij zeer tevreden is en was over het functioneren van haar directievoorzitter en dat dit functioneren geen enkele invloed heeft gehad op de besluitvorming.

Het bestuur is in overleg gegaan met de politiek om te kijken of er een oplossing te vinden was, juist vanwege het uitstekende functioneren van Van der Ree. Toen dit niet mogelijk bleek en Van der Ree wilde procederen tegen de invoering van de WNT, heeft het bestuur ervoor gekozen om de wet te volgen. Omdat vanaf dat moment sprake was van een wezenlijk verschil van inzicht waardoor een niet goed werkbare situatie is ontstaan, heeft het bestuur het initiatief tot beëindiging van het dienstverband genomen. Van der Ree heeft daarmee toegestemd.

Het bestuur en de directievoorzitter hebben uitstekend samengewerkt gedurende de bijna 6 jaar dat Van der Ree heeft gefunctioneerd als directievoorzitter. In deze periode heeft de organisatie op belangrijke onderdelen bedrijfsprocessen aangepast en een toekomstbestendige strategie ontwikkeld voor de belangenbehartiging van de leden, de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De omzet van Buma/Stemra steeg sinds 2010 van 176 naar 190 miljoen euro in 2014. Het personeelsbestand nam af van 166 naar 160 fte.

In zijn rol als bestuurslid van Buma Cultuur is Van der Ree nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Buma Awards en de Buma Music Academy. Het bestuur bedankt Van der Ree voor de bijdrage die hij heeft geleverd en zoekt de komende maanden naar een opvolger.